Supervisie

Voor mensen die vastlopen in- of last hebben van regelmatig terugkerende irritaties op het werk. Als er behoefte is aan individuele leerbegeleiding kan supervisie veel voor iemand betekenen. Maar ook groepssupervisie is mogelijk.
Door middel van vaardigheden die geleerd worden in de bijeenkomsten, leer je duurzaam effectiever om te gaan met situaties in het werk. Concrete ervaringen en gebeurtenissen in het werk zijn het "werkmateriaal" in de bijeenkomsten.
Hoe kun je jezelf ontwikkelen en zorgen dat jouw inzet effectiever is en meer bevredigend? In supervisie staat het leren reflecteren centraal waardoor men zich meer bewust wordt van patronen. Hoe wordt hiermee omgegaan en zijn er ook alternatieven? Soms ontstaat er een "aha" ervaring van nieuwe inzichten waardoor men alternatieve handelingswijzen ontdekt. Het uitproberen van nieuw handelen is een belangrijke fase; ook hier kan weer van geleerd worden. Het uiteindelijke doel van supervisie is dat de beroepskracht zijn "eigen supervisor" wordt en zijn denken, voelen en handelen kan integreren.
  • Wat is het toch dat ik er zo tegenop zie om mijn studenten een negatieve beoordeling te geven?
  • Waarom lukt het die cliënt elke keer om mij een gevoel te bezorgen dat ik niets goed doe?
  • Ik probeer in het team met voorstellen te komen maar het lijkt of niemand me hoort.
  • Ik vind het vreselijk lastig om die wijkraad te ondersteunen; ze hebben overal kritiek op. Ik raak gewoon geblokkeerd.
  • Ik ben leidinggevende geworden van mensen die eerst mijn collega's waren. Ik merk echter dat ze me als leidinggevende niet serieus nemen.
Thema's die in supervisie veel besproken worden zijn 'angst om niet aardig gevonden te worden; geen fouten durven maken; omgaan met gevoelens naar klanten, collega's of leidinggevenden'; grenzen leren aangeven; etc. In supervisie leer je de verschillen aanpakken tussen wat je voelt, denkt, hoe je handelt en wat je wilt.

Wat is supervisie en is het ook iets voor mij?

"Supervisie bij Joke heeft mij geholpen beter naar mezelf te kijken.
Ik heb geleerd te reflecteren, waardoor ik beter inzicht heb gekregen in situaties en waar ik mezelf meeneem in een situatie. Dit laatste heeft mij geholpen om anders tegen de dingen aan te kijken, ik kan het geleerde toepassen in andere situaties. Ik merk dat ik hierdoor steviger ben komen te staan."
D.W.
Supervisie is een doelgerichte methode voor het (beter) leren uitvoeren van je werk. Het is bedoeld voor mensen die werken met mensen en waarin het hanteren van de relatie met hun cliënt(en) of klant(en) een belangrijke rol speelt. Ooit is het begonnen als een leermethode voor maatschappelijk werkers, maar ondertussen is het niet meer voorbehouden aan deze branche. Ook voor werkers in onderwijs, welzijn, advocatuur, gezondheidszorg, etc. is het een goed instrument. Het werk is nooit hetzelfde: elke klant / cliënt is anders en er zijn geen vaste regels hoe met hen om te gaan. Je bent zelf 'het gereedschap' en er wordt, in de interactie continue allertheid van je gevraagd om optimaal een dienst te verlenen aan de klant / cliënt.
Jij als persoon, in relatie tot je beroep, staat in supervisie centraal. Hoe kun je je, met al je 'bagage' als ervaring, opleiding, karakter, normen, waarden, etc. optimaal inzetten voor je klant / cliënt.
Door middel van supervisie en supervisievaardigheden kan iemand leren om zich zelfsturend voortdurend en duurzaam te ontwikkelen. Een belangrijke vaardigheid is het kunnen reflecteren. Je leert daarmee wat het effect van jouw handelen is op je klanten, cliënten of collega's en of dit handelen wellicht ook anders kan waardoor het bevredigender is.

Hoe werkt supervisie?

In 12 à 15 bijeenkomsten kun je als supervisant (degene die supervisie-begeleiding krijgt van de supervisor) de vaardigheden geleerd hebben om zelfsturend te leren van je eigen werkervaringen.
Individuele supervisiezittingen duren 1 uur. Groepssupervisie voor 2 personen 1½ uur en zittingen met 3 personen 2 uur.
Je eigen werkervaringen zijn het werkmateriaal in supervisie. Betekenisvolle ervaringen worden ingebracht (bij voorkeur schriftelijk) in de supervisiebijeenkomsten. Betekenisvol, omdat het heel goede ervaringen waren of juist ervaringen waar je last van hebt.
Door deze ervaringen te bewerken kom je erachter wat je te leren hebt. Het doel is om als werker (nieuw) handelingsrepertoire op te bouwen als het 'oude handelen' niet effectief blijkt te zijn. In de supervisiezittingen leer je op een andere wijze naar jezelf en naar de situatie te kijken. Soms worden hier ook wel spelvormen, testen, e.d. bij gebruikt om (meer) inzicht in jezelf te helpen krijgen.
Wat je geleerd hebt kun je oefenen in de praktijk. Deze nieuwe praktijkervaringen kunnen weer ingebracht worden in supervisie. Zo is de cirkel rond en lijkt supervisie een leerspiraal omhoog.
grafiek: Steven Tuinstra, webdesign: Harm Braam