MET Ervaring

Een uitgebreide CV kunt u vinden als u hier klikt.
In 2007 ben ik, na jarenlange ervaring in het welzijnswerk, gestart als zelfstandig ondernemer. Daarnaast werk ik als parttime docent bij hogeschool Saxion, afdeling academie Mens & Maatschappij.
De combinatie van lesgeven en werken als ZZP-er ervaar ik als heel prettig maar ook effectief. Beide kanten voeden elkaar.
METjoke logo
juni 2013 Opleiding Supervisiekunde afgerond; ik ben nu gediplomeerd supervisor.
mrt. ’13 - juni ’13 Saxion Kennistransfer
Begeleiding team wijkcoaches Enschede West;
teamplan en teamdoelmatigheid
juni ’13 - sept. ’13 Saxion Kennistransfer
Intervisie team wijkcoaches Enschede Noord
feb. ’13 - heden Zorgfederatie Oldenzaal. Ondersteunen in vrijwilligersbeleid en implementatie van veranderingen op dit gebied.
jun. ’12 - nov.’12 Arcon: opdracht n.a.v. 40 interviews een evaluatierapport te maken van het project ‘Investeren in Vrijwilligers’ (o.a. over het e-portfolio) met daarbij advies over aandachtspunten m.b.t. de voortzetting van deze activiteiten. Op de site van Arcon is meer te vinden over dit project.
okt. ’10 - heden Supervisie
jan. ’12 - april ’12 Arcon, advies en onderzoeksbureau voor het sociale domein. Adviesrapportage geleverd n.a.v. 20 interviews bij zorg- en welzijnsorganisaties, op het gebied van de verbinding vrijwilliger - professional. Zie ook nieuws op deze site
feb. ’12 - mrt. ’12 Volksuniversiteit Enschede (VUE), workshop geven: ’Projectplannen schrijven’
dec. ’10 - jan. ’11 Impuls, welzijnswerk in Oldenzaal: teambegeleiding i.v.m. gevormde nieuwe integrale teams; veranderende werkwijze en nieuwe doelen.
juli ’10 tot juni ’11 St. Spring! Hengelo (peuterspeelzaalwerk en opvoedingsondersteuning) Projectleider voor een samenwerkingsproject met financiering van het Agentschap SZW: verantwoordelijk voor de aanvraag; projectplan, evaluaties en verantwoording.
april ’09 - juli ’10 Scala welzijnswerk Hengelo: Projectleider: vijf samenwerkingsverbanden (pilots) ontwikkelen, beschrijven, begeleiden en evalueren, van een kinderdagverblijf met een peuterspeelzaal, in het kader van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 2009 / 2010).
jan. ’09 - juli ’09 Kenniscentrum Saxion: meewerken aan een opdracht van de gemeente Enschede om een methodiek te schrijven voor een project van het welzijnswerk te Enschede.
dec. ’08 Volksuniversiteit: advies op het gebied van een personeelsvraagstuk.
febr. ’08 - juni ’10 Thuiszorgorganisatie Enschede: ondersteuning op gebied van kwaliteit, beleid, P&O.
jan. ’08 - juni ’08 Scala welzijnswerk Hengelo: begeleidingscommissie voor een beoordelingssysteem : ‘employability, functioneren en beoordelen’.
Saxion logo
Academie Mens & Maatschappij
Parttime functie (0,5 tot 0,6 fte.) binnen de afdeling Mens & Maatschappij: lesgeven aan studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in de leerpakketten ‘Werken in een organisatie (beleid en management)’ en ‘Functioneren in een team (teamrollen, teamdynamiek en multidisciplinair samenwerken)’. Deze vakken worden aangeboden aan derdejaars studenten die een jaarstage lopen waarbij zij veel ervaring opdoen in de praktijk.
Daarnaast contactdocent voor stagebezoeken, assessor, studieloopbaanbegeleider en supervisor.
grafiek: Steven Tuinstra, webdesign: Harm Braam