MET Nieuws

18 januari 2014

Programma-manager Burgerinitiatieven

I-Workspace is een ideeënwerkplaats waar bewoners terecht kunnen met goede ideeën / initiatieven voor zichzelf of de buurt, op sociaal gebied. Het is een programma van Arcon in Enschede, Zwolle, Hardenberg, Hengelo en Deventer. Elke donderdag zit een projectleider van Arcon in de bibliotheek Enschede en ontvangt mensen met een initiatief. Zij probeert samen met hen te kijken door wie zij verder geholpen kunnen worden. Zij is de makelaar tussen de vragende bewoner en mensen die hen, al dan niet beroepsmatig, verder kunnen helpen om het initiatief tot een succes te maken. Sinds november 2013 werkt Arcon hierin samen met Saxion. Bij Saxion ben ik de programmamanager met als doel: mogelijk maken dat studenten gekoppeld worden aan deze initiatieven. Op deze wijze kunnen zij hun competenties verbreden of verdiepen. Zij leren samenwerken, netwerken en ondernemen. Zij kunnen aansluiten vanuit regulier onderwijs, via een Honours Programme dat zij volgen, via een stage of bijv. binnen de minor die zij volgen. Er wordt gestart met de Academie Mens & Maatschappij maar er volgt al uitbreiding naar de Academie voor Gezondheidszorg. Zie ook de website www.g-workspace.nl (deze zal binnenkort www.i-workspace gaan heten).

18 januari 2014

Registratie als supervisor

Na mijn diploma gehaald te hebben als supervisor, was het van belang om mij ook te registreren. Dat is inmiddels gebeurd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Mijn registratienummer is S12912 en mijn profiel is te bekijken op www.lvsc.eu

18 januari 2014

Begeleide intervisie

De begeleide intervisie is met succes afgerond. Een team wijkcoaches in Enschede heeft 4 intervisiebijeenkomsten gehad onder mijn begeleiding en gekeken welke methode het best bij hen past. Bij de evaluatie gaven zij aan veel geleerd te hebben en gemotiveerd te zijn om zelfstandig door te gaan. Toevallig sprak ik een van de leden op 9 januari jl. en hij vertelde dat zij alweer 2 bijeenkomsten hebben gehad en dat het goed gaat. Ik ben blij dat ik hen heb kunnen helpen met de opstart hiervan.

18 augustus 2013

Gediplomeerd supervisor

Op 27 juni 2013 heb ik, na 3 jaar studie, mijn diploma in ontvangst genomen; ik kan me nu gediplomeerd supervisor noemen. Twee jaar lang heb ik lesdagen gevolgd op Windesheim; veel gelezen, geoefend en opdrachten gemaakt. Daarnaast liep de praktijk: de supervisiegroepen die ik begeleid heb.Joke bij haar diplomauitreiking
Verder heb ik zelf 2 ’leersupervisie’ trajecten gevolgd van elk 15 bijeenkomsten. De laatste hiervan heb ik in mei dit jaar afgerond. Als laatste heb ik een afstudeeronderzoek gedaan naar de meerwaarde van supervisie voor de studenten van Saxion Academie Mens & Maatschappij. Hier hebben 59 studenten en 30 supervisoren aan meegedaan. De resultaten waren positief. Ik heb aanbevelingen gedaan t.b.v. het beleid van de academie op supervisie. Het werkstuk is gewaardeerd met een ’goed - uitstekend’, waar ik trots op ben. Een mooie kroon op deze studie van 3 jaar. Benieuwd naar het werkstuk? Kijk via deze link.
De volgende stap waarmee ik bezig ben is mijn registratie bij de LVSC, de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching. Vervolgens hoop ik me, vanuit MET/JokeSnelder, meer te kunnen inzetten als supervisor.

18 augustus 2013

Ondersteuning teamwork

Dit voorjaar kreeg ik vanuit Kennistransfer Saxion 2 kleine opdrachten m.b.t. teamondersteuning. De 1e was het begeleiden van het team wijkcoaches West, m.b.t. hun teamplan op basis van het teamdoelmatigheidsmodel. Alle 5 wijkcoachteams in Enschede (zie ook: www.wijkcoaches-enschede.nl) volgen een opleidingstraject bij Academie Mens & Maatschappij. Werken in het team en de uitgangspunten van ’Welzijn Nieuwe Stijl’ staan hierbij centraal.
De 2e opdracht is het begeleiden van de opstart van intervisie bij het wijkcoachteam Noord. In 4 intervisiebijeenkomsten leren zij, door te ondergaan, de intervisiemethode die bij hen past en de regels die bij intervisie passen. Na deze bijeenkomsten vervolgt het team de intervisie op eigen kracht, zodat zij blijvend leren van hun ervaringen.

23 maart 2013

Adviesrapport Arcon

In het najaar is het rapport verschenen, onder ‘publicaties’ op de site van Arcon (link daar naar) naar aanleiding van 20 interviews die ik afgenomen heb met zorg- en welzijnsorganisaties, naar de verbinding tussen beroepskrachten en vrijwilligers.
Naar aanleiding van dit rapport en mijn adviezen, heeft Arcon een aantal masterclasses georganiseerd rondom dit thema. Deze zijn zeer goed bezocht en vanwege de grote belangstelling zijn ze allen ook meerdere keren aangeboden.
Zelf heb ik in december ‘12 de masterclass van prof. Dr. Lucas Meijs waarin ik nieuwe inzichten kreeg t.a.v. de organisatie en waardering van vrijwilligers.

23 maart 2013

Leesclub is panel

Leesclub ‘puntjes op de i’ is in de maanden februari en maart ‘13 zes keer als panel te zien en te lezen geweest in het NRC Handelsblad in het katern ‘Mens’. We hebben onze visie gegeven op spreekwoorden, gerechten en verwondering over ‘Nederland’. knipsel NRC 19 februari 2013

grafiek: Steven Tuinstra, webdesign: Harm Braam