MET Nieuws uit 2012

19 april 2012

Supervisie

Vandaag mijn portfolio ingeleverd voor de studie die ik doe: Supervisiekunde. Het 2e jaar zit er bijna op. Dan volgend studiejaar nog een traject ‘leersupervisie’ waarbij ik supervisie krijg over de supervisie die ik geef. En ik rond dan af met een werkstuk over ‘kwaliteit’ m.b.t. supervisie. Ik ben erg blij met deze studie-investering in mijzelf; het is een boeiend en mooi vak. Het past bij me en ik heb een enorme bagage mee om mensen op een goede manier te kunnen begeleiden. Meer over supervisie is te vinden op mijn website.

2 april 2012

Adviesrapport Arcon afgerond

Na 20 interviews met zorg- en welzijnsorganisaties in heel Overijssel kan ik vandaag mijn adviesrapport presenteren aan de opdrachtgever: Arcon. Door de snelle en grote wijzigingen in wetgeving WMO, Welzijn Nieuwe Stijl, AWBZ, e.d. gebeurt er van alles in de verbinding tussen vrijwilligers en professionals in deze organisaties. Hoe gaat men hiermee om? Ik heb succesverhalen maar ook grote vraagstukken opgehaald. Arcon kan hier iets in bieden: in de gemeenschappelijkheid van de vraagstukken maar ook ‘op maat’. Er zijn wel degelijk grote verschillen tussen welzijn- en zorgorganisaties. Maar ook tussen intramurale- en extramurale zorg. Hoe kan het anders? Hoe kan het beter of efficiënter? Hoe kan men van elkaar leren? Kansen zijn er genoeg om deze veranderingen in goede banen te leiden.

21 maart 2012

Twentse Top Talenten

Op deze eerste lentedag ben ik naar de Creatieve Fabriek in Hengelo geweest. Hier vond de 1e bijeenkomst plaats van Twentse Top Talenten. Een groep van 15 vrouwen organiseerde deze inspirerende avond over ‘Carrière als vrouw: waar brengt het je? Voor talentvolle vrouwen die vooruit willen. Ik mocht een van de 50 aanwezigen zijn en ik heb er van genoten. Dr. Ing. G.J.M. Trudy Vos vertelde een boeiend verhaal over de stappen die zij maakte in haar carrière. Over de successen, maar ook over de valkuilen. Zij is nu directeur secretaris van Regio Twente. In groepen hebben we hierna over prikkelende stellingen gediscussieerd en vervolgens de bevindingen aan elkaar gepresenteerd.

20 maart 2012

Workshop ‘Projectplannen schrijven’

De workshop ‘projectplannen schrijven’ zit er alweer op. Een leuke klus vanuit de Volksuniversiteit. Ik heb de workshop zelf opgezet: 2 avonden van 2 ½ uur. Een goede combinatie van theorie, voorbeelden, oefenen en samenwerken met eigen materiaal. De 10 deelnemers doen vrijwilligerswerk op zeer gevarieerd gebied. Allen krijgen zij te maken met subsidieaanvragen. Vaak verwacht de subsidiegever een projectplan om te kunnen zien waar het geld aan besteed gaat worden en hoe dit kwalitatief wordt gewaarborgd. Een projectplan is echter ook goed te gebruiken als werk- en evaluatiedocument.
grafiek: Steven Tuinstra, webdesign: Harm Braam