Welke diensten kan ik u verlenen?

Ik richt mij op diensten van tijdelijke aard om aanvullend te zijn op de kernactiviteiten van uw organisatie die zich bezighoudt met welzijn, zorg en/of wonen. Net als bij alle andere organisaties zal het ook bij u voorkomen dat er even iets gedaan moet worden door iemand van ‘buitenaf’. Omdat u er zelf de tijd niet voor heeft; omdat er geen medewerker is die het kan; omdat er een frisse wind moet waaien; kortom: omdat het een wijs besluit is om daar even iemand anders voor in te schakelen. Die iemand zou ik graag willen zijn

Projectmanagement of interim management

Management is breed: een manager houdt zich bezig met ontwikkelen; implementeren van veranderingen; leidinggeven; verbindingen leggen met samenwerkingspartners, etc. Een manager is een spil in de organiatie. Als deze ‘spil’ tijdelijk wegvalt of tijdelijk extra hulp nodig heeft kan ik deze bieden. Bij het meedenken in beleid; bij het ontwikkelen- en implementeren van projecten; bij het helpen oplossingen te vinden voor knellende situaties; bij het ‘meenemen’ van- en communiceren met medewerkers, etc.

Teamcoaching

Werkt het team wel effectief? Halen we het optimale uit ons team? Zijn de doelen nog helder? Wanneer er iets gedaan moet worden aan verbetering van de samenwerking of aan de teameffectiviteit, kan ik bijeenkomsten verzorgen die daartoe leiden. Door middel van creatieve werkopdrachten kunnen ‘pijnpunten’ worden verhelderd en doelen gesteld om deze op te lossen. Het team zal zijn krachten en mogelijkheden ontdekken en daar in de toekomst beter gebruik van maken. Een team zal zich verbonden voelen met elkaar en met de ‘opdracht’ waar het voor staat.

Supervisie

Individueel of in een groep. Lees hier verder voor uitgebreide informatie.

Intervisie

In een groep. Lees hier verder voor uitgebreide informatie.

Coaching

Individueel of in een groep: Lees hier verder voor uitgebreide informatie.

Beleid ontwikkelen

Omdat de omgeving continue in beweging is zal er vanuit de organisatie ook continue aandacht moeten zijn voor de vraag of men nog genoeg aansluit bij de behoeftes uit de omgeving. Het ontbreekt echter te vaak aan tijd om zich met deze nieuwe ontwikkelingen bezig te houden en n.a.v. analyses beleidsvoorstellen te schrijven. Heeft u zo'n vraagstuk? Ook hier zou ik iets voor u kunnen betekenen.

P&O

Ook op P&O gebied kan ik U van dienst zijn:
  • Met het ontwikkelen, schrijven, implementeren van nieuw personeelsbeleid.
  • Voor het doen van onderzoek dat leidt tot advisering op P&O gebied.
  • Het adviseren in omgaan met ziekteverzuim.
  • Ondersteunen in werving en selectie.
grafiek: Steven Tuinstra, webdesign: Harm Braam