Coaching

Coaching kan individueel aangeboden worden maar ook groepen of teams worden gecoacht. Coaching is voor mensen die ten behoeve van hun vak nog iets te leren hebben. Hiervoor worden persoonlijke- of vakmatige doelen gesteld. Daarmee is het niet vrijblijvend maar resultaatgericht. Coaching is ook geen instructie maar degene die gecoacht wordt leert zelf, door begeleiding van het proces, de antwoorden geven op zijn vragen. Zo leert de gecoachte om zijn handelen zelfgestuurd te verbeteren. Door middel van inzicht in patronen, in kwaliteiten maar ook valkuilen, worden handelingsvaardigheden vergroot.
Een mooie metafoor van Michelangelo: "het beeld bevrijden uit de steen"
 • Hoe zorg ik dat ik meer rust krijg in de groep? Het lijkt of ik altijd de controle verlies.
 • In het teamoverleg stuit ik meteen op weerstand als ik voorstellen doe.
 • Ik vind het leuk om met jongeren te werken maar ik wil iets meer voor ze betekenen dan de leuke activiteitenbegeleider.
 • Ons team werkt niet goed samen; ieder doet z’n eigen ‘ding’. Hoe zorgen we ervoor dat we meer effectief werken?
Coaching is een veel gehanteerde leiderschaps- en begeleidingsstijl in organisaties. Als je gecoacht wordt is dat omdat je t.a.v. je vak iets te leren hebt. Het doel is het werk dat je moet doen, te verbeteren. Het accent kan dan liggen op persoonlijke of vakmatige doelen. Ook een combinatie van beide. De nadruk ligt op resultaat en toepassing op korte termijn.

Wat is coaching en is het ook iets voor mij?

Door middel van coaching leer je wat je kwaliteiten zijn maar ook je valkuilen en allergieën. Je leert om je kwaliteiten te vergroten en deze effectief in te zetten zodat de interactie met collega’s, cliënten, klanten en/of leidinggevenden prettig(er) kan verlopen.
Coaching gaat uit van de kracht en de kwaliteiten van jezelf. Wat past bij jou en wat niet? Coaching haalt dàt naar voren waar je goed in bent. Coaching maakt gebruik van principes als empowerment, lerend vermogen en resultaat-verantwoordelijkheid van de gecoachte. Coaching richt zich op vergroting van je zelfsturend vermogen en van zelfinzicht. Zodat je met je kracht en kwaliteiten effectiever je werk en je relaties daarin leert hanteren.
De 10 principes van coaching (Willem Verhoeven ’93)
 1. Coaching is gebaseerd op zelfsturing
 2. Coaching is resultaat gericht
 3. Coaching gaat uit van de gecoachte
 4. Coaching vraagt evenwaardigheid
 5. Vertrouwen in potenties van mensen
 6. Coaching is ook streng
 7. Coaching appelleert aan eigen verantwoordelijkheid
 8. Bewustzijn is de basis van zelfsturing
 9. Coachen doe je altijd en overal
 10. Een coach is authentiek

Hoe werkt coaching?

Het aantal bijeenkomsten dat nodig is hangt af van de vraag maar een traject van minimaal 5 bijeenkomsten is gebruikelijk.
Coaching is geen instructie krijgen. De methodiek van coaching is gericht op het beste uit de mens te halen. Zijn potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat hij zo goed mogelijk presteert. Daarbij hoort ook ‘loslaten’. Het is geen onderwijzen maar het ‘leren’ bevorderen (John Whitmore ’95)
Individuele coaching duurt 1 uur. Coaching van groepen of teams duurt gemiddeld 2 ½ uur.
In de bijeenkomsten leer je op een andere wijze naar de situatie en het effect van je handelen te kijken. Soms worden hier ook wel spelvormen, testen, e.d. bij gebruikt om (meer) inzicht te helpen krijgen.
grafiek: Steven Tuinstra, webdesign: Harm Braam